Disclaimer

Disclaimer voor www.rijschoolhartel.nl

Het onderstaande is van toepassing op de website: www.rijschoolhartel.nl, hierna te noemen Hartel Rijopleidingen. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Hartel Rijopleidingen behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hartel Rijopleidingen spant zich in om de inhoud van www.rijschoolhartel.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Hartel Rijopleidingen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.rijschoolhartel.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hartel Rijopleidingen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Hartel Rijopleidingen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hartel Rijopleidingen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contactformulier:

    Hoeveel is 1 + 3